nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Identiteit der Lage Landen

Von: Johan Viroux (abc.service.langues@skynet.be) [Profil]
Datum: 31.01.2007 13:12
Message-ID: <45c085e9$0$8474$ba620e4c@news.skynet.be>
Newsgroup: alt.languages.dutch
in : Delta, 9, 2006, p.24De "Lage Landen" zijn door een rijke cultuur en traditie aan elkander
verwant. Gezien in het grotere Europese verband hebben zij wezenlijke
trekken van overeenkomst: hun hartstochtelij-ke vrijheidszin en hun eerbied
voor de menselijke persoon, hun particularisme en hun onder-nemingsgeest,
hun welvarende, dichte bevolking, hun intensieve landbouw en nijverheid, hun
traditie van handel en internationaal verkeer, hun burgerlijke
stedencultuur, gesymboliseerd in de trotse raadhuizen en de zingende torens.
Zelfs in het landschap komt dat gemeenschappe-lijke naar voren inde wijde
vlakten en de zilveren waterspiegels onder de hoge wolkenhemel, en is het
tenslotte niet tekenend, dat de aloude gewesten Vlaanderen, Brabant, Limburg
en Luxemburg allé vier ter weerszijden van de huidige staatsgrenzen liggen.

In de naoorlogse situatie komt daar nog bij, dat zij door ligging en lot op
elkander aangewezen zijn: in het deltagebied der drukst bevaren rivieren in
het hart van Europa, tegenover de An-gelsaksische landen aan de drukst
bevaren wereldzee - vanouds in het krachtveld van de spanningen tussen de
wereldmachten: vroeger Engeland, Frankrijk en Duitsiand -thans tussen West
en Oost...

Prof. H. D. De Vries Reilingh, in "België, Lotgenoot in de Lage Landen"
Uitg. J. A. Boom en zoon - Meppel 1959"Wij hebben een politieke BENELUX hard nodig. Maar de staatszin die nodig
is, is niet aanwe-zig in de huidige politieke klasse, noch bij Vlamingen
noch bij Walen".

Jan Hendrickx, ère-ambassadeur[ Auf dieses Posting antworten ]