nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

!!!-S Y N C H R O - M E G A-!!!

Von: megas (megas@op.pl) [Profil]
Datum: 18.11.2006 16:32
Message-ID: <ejn91j$nih$1@news.onet.pl>
Newsgroup: alt.pl
http://www.allegro.pl/show_item.php?item3315639
Synchronizacja pó³kól mózgowych,
Relaks i wypoczynek
walka z na³ogiem (papierosy)
ból g³owy
poprawa wzroku (krótkowzroczno¶æ)
wspomaganie pamiêci i jasno¶ci umys³u
szybsza nauka
szybsza nauka jêzyków obcych
b³yskawiczne zapamiêtywanie
Wiêksza koncentracja i skupienie
itd...
http://www.allegro.pl/show_item.php?item3315639[ Auf dieses Posting antworten ]