nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Mierzyn ko³o Miedzychodu wynajem sprzedaz

Von: mierzyn_wypoczynek@o2.pl [Profil]
Datum: 13.05.2007 12:17
Message-ID: <f26oj1$ed0$1@news.task.gda.pl>
Newsgroup: alt.pl. alt.pl.regionalne.poznan.ogloszenia alt.pl.regionalne.plock.ogloszenia alt.pl.regionalne.oswiecim.ogloszenia alt.pl.regionalne.opole.ogloszenia alt.pl.regionalne.olsztyn.ogloszenia alt.pl.regionalne.lublin.ogloszenia alt.pl.allegro.sprzedam
Malowniczo po³o¿ony dom na Pojezierzu Sierakowsko-Miêdzychodzkim,
pomiêdzy
dwoma jeziorami: jeziorem G³êboczek i jeziorem Mierzyñskim. Znajduje
siê on
w ¶rodku lasu i jest otoczony piêknym ogrodem, harmonizuj±cym z
naturalnym
otoczeniem. Ogród zaplanowano dla przyjemno¶ci z siedziskami, które
stanowi±
w³¶ciwe miejsce wypoczynku. Jest to idealne po³±czenie miejsca
zacisznego,
czynnej rekreacji oraz ¿ycia towarzyskiego.

Zapraszam na stronê www do szerszego zapoznania siê z ofert±:
http://www.bieganscy.net/[ Auf dieses Posting antworten ]